Niewolnictwo 21 wieku wersja polska.

Wielka miłoœć, poœwięcenie czy oddanie to cenne wartoœci, jednak z czasem kobieta dostrzega koszty swojego poœwięcenia, że płaci za nie zbyt wysokš cenę.


Niewolnictwo niby temat prehistoryczny. Czasem myœlimy, że dotyczy to ludzi w krajach trzeciego œwiata. Jednak oœmielam się twierdzić, że niewolnictwo jest cišgle żywe w wielu polskich domach.

Ma swój własny polski charakter wypracowany od wielu pokoleń. Niby coœ się zmienia, ale jednak jak wiadomo cywilizacja w różne miejsca dociera w różnym czasie. I zależy na jak podatny grunt trafi. Chodzi mi o typowy model polskiej rodziny. On i ona plus dzieci kot ewentualnie pies lub rybki… Nie bez powodu On jest wymieniony jako pierwszy.

Zaczyna się zwykle bajkowo i romantycznie, każdy marzy, by bajeczny czas i euforia trwały wiecznie. Jednak ogólnie wiadomo, że nic nie trwa wiecznie. MężczyŸni różniš się od kobiet, różniš się też oczekiwania wobec partnera. Niezależnoœć i zależnoœć w zwišzku to ważna kwestia. Pomińmy niezależnych singli. O zwišzkach partnerskich też czasem się słyszy.

Skupmy się na modelu rodziny, dominujšcym w Polsce. Niewolnictwo po Polsku. Kochajšca kobieta rezygnuje, ze swoich ambicji zawodowych na rzecz dbania o domowe ognisko. Czasem kobiety robiš to œwiadomie, czasem sytuacja je do tego zmusza; pierwsze, drugie dziecko itp. Kobieta w takim zwišzku oddaje przewodnictwo swojemu mężczyŸnie. Jeœli jest więŸ uczuciowa i poszanowanie drugiego człowieka, to w sumie wszystko jest w porzšdku. Jednak œmiem twierdzić, że z większoœci takich układów kobieta nie jest zadowolona.


W zasadzie największy dramat zaczyna się, gdy taka kobieta, chce zmienić taki układ – chce znaleŸć sobie zajęcia poza domem. W takiej sytuacji kobieta oceniana jest, że nie troszczy się o dzieci, że jest egoistkš, że nie dba o dom i szuka przygód poza domem. Mężczyzna przyzwyczajony do tego, że jedyny temat jaki go dotyczy to praca, jest bardzo zadowolony, że dzieci sš dopatrzone, zadbane, że dom sam się sprzšta, ze skarpety pralka poprała itp – nie odpuœci łatwo. Dlaczego coœ miałoby się zmieniać skoro jest dobrze. Chęć zdobycia przez kobietę stabilizacji finansowej we własnym zakresie to zamach na rodzinę! Rolš niewolnicy jest służyć, a nie wychodzić po za dom. Kobieta pragnšca zmiany, nie może liczyć na wsparcie takiego pana i władcy, jeœli chce spełnić takš „fanaberię” to i tak musi wypełnić swoje obowišzki domowe, i czasu i chęci zostaje mało, na walkę o zajęcia poza domem.

Wielka miłoœć, poœwięcenie czy oddanie to cenne wartoœci, jednak z czasem kobieta dostrzega koszty swojego poœwięcenia, że płaci za nie zbyt wysokš cenę.

Nie ma reguły, że tak będzie, ale jednak należy pamiętać, że jednš z najbardziej cenionych przez mężczyzn wartoœć to zaciszne domowe ognisko i nie jest to równoznaczne z zadowoleniem żony.

Kobiety nie dajcie się wkręcić w taki model, bo bardzo ciężko wyrwać się z roli niewolnicy. Dzieci wyjdš z domu i co wtedy będzie? Mogš być wnuki owszem, to też wielki szczęœcie, ale w swoim, życiu oprócz roli, żony, matki, praczki, służki, babci musi być miejsce na własne JA - na zajęcia poza domem, pasje i czas własny.

Życie jest ciężkie, a mężczyŸni sš wygodni. Sšdzę, że wiele kobiet tak żyje w dzisiejszych czasach, jako niewolnice swoich mężów. Nie majšc pieniędzy ciężko jest cokolwiek zmienić, za pranie skarpet i podcieranie mokrych nosków nikt nie płaci.
Warto mieć takš wiedzę, co może nas spotkać, bo wiem, że wiele młodych kobiet nie wyobraża sobie, że coœ takiego jest w ogóle możliwe. Bo przecież ksišżę będzie nas zawsze przytulał i głaskał po kolanie…

Przestrzegam więc dziewczyny wierzšce w romantycznš miłoœć i obietnice mężczyzn o partnerstwie. Pamiętajcie o własnej przestrzeni, własnych pomysłach i fantazjach. Ustalajcie zakres swojej niezależnoœci, bo niewolnikowi ciężko jest się z niewoli wydostać.

Warto pomyœleć również wzišć pod uwagę umowę przedmałżeńskš, która okreœla nie tylko nie tylko podział finansowy ale i zakres obowišzków.


Artykuł czytany 1086 razy.


powrót do listyƒ

jesteœmy często niewolnikami samych siebie: swoich słaboœci z których nie możemy sie wyzwolić, lęków i kompleksow


laseczka
17-12-2015 13:27:31

typowy model zwišzku stosowany w Polsce


Monidło
10-03-2016 15:56:24

:-(


us 686

Adam_Karol
10-03-2016 23:34:57Skomentuj artykuł


dołšcz zdjęcie

max wymiary obrazka 4000x4000 px, max wielkoœć pliku 1MB (.gif, .jpg, .png)